Java Cơ Bản 32 Biến và Hàm Instance (Object) trong Java

9Java Cơ Bản 32 Biến và Hàm Instance (Object) trong Java

Cách khai báo biến và hàm instance trong class java. Biến instance là gì? hàm instance là gì? Cách sử dụng đúng cách ra sao? Tìm hiểu qua chi tiết bài giảng.

Tag: wrapper class là gì, java cơ bản, java nâng cao, java, lập trình java, học java online miễn phí, trung tâm java, biến instance, biến đối tượng, hàm instance, hàm đối tượng, biến tham chiếu

Xem thêm bài viết Review: https://netplaygamez.com/review

Nguồn: https://netplaygamez.com/

9 Comments

  1. Anh cho em hỏi là ở bên class Main, lúc mà mình nhập giá trị tên và tuổi, em không viết theo giống như anh mà em viết là
    p1.ten = "A" ;
    p1.tuoi = 10 ;
    thì cách viết như vậy có gì sai không ạ. Em thấy chạy chương trình kết quả vẫn ra đúng ạ

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *